Ga direct naar: Navigatie
Ga direct naar: Inhoud

Toegankelijkheid

We besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Hiervoor hanteren we de digitale toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring van deze website
De website https://www.gelrepas.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl staat hoe we ervoor zorgen dat onze digitale kanalen wel gaan voldoen.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid
We zorgen voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:
• Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
• Bewustwordingssessies medewerkers: we houden regelmatig sessies waarmee we het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid onder de aandacht houden.
• Onze redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
• Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
• Geautomatiseerd toetsen: we gebruiken een speciale tool om (periodiek) de toegankelijkheid automatisch te testen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Arnhem
Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen, vind je in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden
Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Geef het aan ons door. De snelste manier is per mail: digitoegankelijk@arnhem.nl. Schrijf, bel of WhatsApp je liever, dan kan dat ook. Ga hiervoor naar onze contactpagina.

Wat kun je van ons verwachten?
• Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
• We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
• Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.

Meer informatie
Op de website Digitoegankelijk.nl vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Download de app

Jouw Gelrepas altijd bij de hand. Download de app in de store.

Illustratie van een telefoon met de Gelrepas app
Gelrepas is een gezamenlijk project van:
Gemeente Arnhem
Gemeente Westervoort
Gemeente Duiven
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Zevenaar
Gemeente Rozendaal
Volg ons