Ga direct naar: Navigatie
Ga direct naar: Inhoud

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Gelrepas verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadressen

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Inkomensgegevens
  • BSN

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming

Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.

Overeenkomst

Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.

Wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeenten/het openbaar lichaam.

Vitaal belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.

Publiekrechtelijke taak/ Algemeen belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk om een taak uit te voeren die welzijn van de inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag.

Klanttevredenheid

Je persoonsgegevens mogen wij gebruiken voor een onderzoek naar de tevredenheid van onze dienstverlening. Wij kunnen je vragen om deel te nemen aan dat onderzoek. Natuurlijk ben je vrij om daar wel of niet aan deel te nemen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met Gelrepas. Je krijgt alleen inzage in jouw persoonsgegevens als je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Welke cookies zijn er?
Er is een onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Social media plug-in cookies

Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via pashouders@gelrepas.nl. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor algemene vragen over privacy binnen jouw gemeente kun je terecht bij de privacy coördinator van jouw eigen gemeente.

Download de app

Jouw Gelrepas altijd bij de hand. Download de app in de store.

Illustratie van een telefoon met de Gelrepas app
Gelrepas is een gezamenlijk project van:
Gemeente Arnhem
Gemeente Westervoort
Gemeente Duiven
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Zevenaar
Gemeente Rozendaal
Volg ons