Ga direct naar: Navigatie
Ga direct naar: Inhoud

Algemene voorwaarden

Aanschaf en tarieven

 1. De Gelrepas is gratis.
   
 2. De Gelrepas is voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun gemeente.
   
 3. Mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar wel een laag inkomen hebben, kunnen voor de Gelrepas in aanmerking komen. Dit kunnen ze nagaan door de check op deze website te doorlopen.
   
 4. Studenten komen niet in aanmerking voor de Gelrepas.
   
 5. De Gelrepas mag eenmaal per jaar worden aangevraagd (of verlengd).
   
 6. Vanaf 5 december 2023 kun je een nieuwe Gelrepas voor 2024 aanvragen.
   
 7. De Gelrepas is een kalenderjaar geldig, dus van 1 januari tot en met 31 december.

  Tegoeden op pas
   
 8. Op elke Gelrepas staat een tegoed. De hoogte van het tegoed hangt af van de leeftijd en woonplaats van de pashouder.
   
 9. Eventuele niet bestede tegoeden op de Gelrepas vervallen aan het eind van het pasjaar.
   
 10. Tegoeden van meerdere passen kunnen niet samengevoegd worden.

  Gebruik van de pas
   
 11. De Gelrepas is strikt persoonlijk. Kortingsacties en het eventuele tegoed dat er op staat mag alleen door/voor de betreffende pashouder gebruikt worden.
   
 12. De Gelrepas kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties en kortingen met uitzondering van de besteding van tegoeden op de pas.

  Persoonsgegevens en privacy
   
 13. De gegevens van je Gelrepas worden opgeslagen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet gebruikt voor andere doeleinden en niet verstrekt aan andere organisaties dan de organisatie die in opdracht van de betrokken gemeentes de Gelrepassen beheert. Het bestand is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
   
 14. Gelrepashouders moeten bij verhuizing naar een andere gemeente een adreswijziging doorgeven aan de gemeente waar zij heen verhuizen. De gemeente zal de adreswijziging doorvoeren.

 

Download de app

Jouw Gelrepas altijd bij de hand. Download de app in de store.

Illustratie van een telefoon met de Gelrepas app
Gelrepas is een gezamenlijk project van:
Gemeente Arnhem
Gemeente Westervoort
Gemeente Duiven
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Zevenaar
Gemeente Rozendaal
Volg ons