Informatie voor cultuuraanbieders


Vergoeding GelrePas bij culturele activiteiten.


Bijzonderheden

Voor pashouders tot 18 jaar

Voor pashouders tot 18 jaar wordt, na aftrek van de standaard eigen bijdrage van 10% van de cursusprijs, maximaal € 405,00 vergoed voor ten hoogste één culturele activiteit per (cursus)jaar.


Voor pashouders van 18 jaar en ouder

Voor pashouders van 18 jaar of ouder wordt, na aftrek van de standaard eigen bijdrage van 10% van de cursusprijs, 50% van het restantbedrag vergoed, met een maximum van € 185,00, voor ten hoogste één culturele activiteit per (cursus)jaar.

Declaratieformulier

Voor het declareren van de kosten maakt u gebruik van het  Declaratieformulier Cultuur (excel 182 kB).

Naast de vergoeding van een culturele activiteit bestaat er ook recht op vergoeding van een sportlidmaatschap. Zie onder Contributie Sport.


Toelichting declaratieformulier

Uw gegevens

Linksboven vult u alle gegevens in van uw instantie/bedrijf /onderneming. 

Pasnummer

Hier vult u het volledige pasnummer in inclusief de gemeentecode; dit zijn de cijfers na het streepje (bijv. 123456-202). Controleer altijd of de cursist in het bezit is van een geldige GelrePas. Ieder jaar krijgen de rechthebbenden een nieuwe pas toegestuurd. 

Naam pashouder/cursist

Bij naam pashouder vult u de voorletters en de volledige achternaam in, zoals vermeld op de pas.

Start- en einddatum cursus

U vult bij de start- en einddatum cursus de start- en einddatum van het volledige cursusjaar in, dit dient altijd de eerste van de maand te zijn, ongeacht de duur van de cursus. Per pashouder bestaat er namelijk maar één keer per (cursus)jaar recht op een vergoeding bij cultuur en wordt er ook maar één keer per (cursus)jaar een declaratie gehonoreerd. 

Leeftijdscategorie

Met behulp van het pijltje in deze kolom kunt u de leeftijdscategorie van de betreffende pashouder/cursist invullen (tot 18 jaar of 18 jaar en ouder).

Te betalen cursusgeld

U vult altijd het bedrag in dat voor deze cursus verschuldigd is. Dit is ofwel het volledige jaarbedrag of een gedeelte hiervan indien men tussentijds instapt.

De kolommen eigen bijdrage en uit te keren bedragen

Dit zijn rekenvelden, die automatisch door het systeem worden gevuld. U wordt verzocht hier geen wijzigingen in aan te brengen.

Inzendtermijn declaratieformulier

Direct ná inschrijving van cursisten kunt u het declaratieformulier invullen en naar ons mailen. U kunt op het formulier meerdere pashouders/cursisten kwijt; verzamel zoveel mogelijk inschrijvingen en dien deze maximaal één keer per maand in.
Sla het ingevulde formulier eerst op en mail dit als bijlage naar declaratiegelrepas@arnhem.nl 

Afhandeling declaratieformulier

De betaling vindt uiterlijk drie weken na ontvangst van het declaratieformulier plaats. Als er op- en/of aanmerkingen op uw declaratie zijn, wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de door u vermelde contactpersoon.

Tussentijdse beëindiging

Wanneer tussentijds gestopt wordt met de cursus en er is sprake van restitutie van te veel betaalde cursusgelden, dan kunt u contact opnemen met (026) 377 4666.

Vragen

Bent u nog niet bekend met de GelrePas? Stuur dan een mail naar info-gelrepas@arnhem.nl  

Voor vragen over het declaratieformulier of een ingediende declaratie belt u (026) 377 4666.