Zwemles

Sport
Geldig voor 2019

Algemene informatie

Voor zwemles kunt u bij een aantal zwembaden zelf terecht met uw GelrePas of anders via het lidmaatschap van een zwemvereniging. Informeer hiernaar bij het zwembad van uw keuze. Zwemles voor kinderen met een beperking wordt gegeven in de Grote Koppel en Valkenhuizen te Arnhem en wordt net als de overige zwemlessen aangemerkt als het lidmaatschap van een sportvereniging/sportinstantie, hetgeen valt onder het maximaal te vergoeden bedrag per jaar. Zie onder Contributie sportvereniging/sportinstantie.

Sport u al bij een sportinstantie met uw GelrePas en wilt u toch zwemles volgen, dan heeft uw gemeente daar hoogstwaarschijnlijk voorzieningen voor. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Er is een aantal zwembaden die zelf zwemlessen aanbieden. Informeer altijd vooraf naar de mogelijkheden.

Alle zwembaden en zwemverenigingen zijn op de hoogte van de GelrePas.

Aanbieding

Zwemles wordt aangemerkt als het lidmaatschap van een sportinstantie. Voor ten hoogste één lidmaatschap gelden de volgende maximale vergoedingen.

Voor pashouders tot 18 jaar maximaal € 225,00 per jaar en voor pashouders van 18 jaar en ouder 50% van de jaarkosten met een maximale vergoeding van € 225,00 per jaar.

Wordt de GelrePas al gebruikt voor een ander sportlidmaatschap dan kent uw gemeente hoogstwaarschijnlijk aparte vergoedingen voor zwemles. Informeer ernaar bij uw gemeente.

Voorwaarden

 Op vertoon van uw GelrePas

Locaties en praktische informatie

Zwemles