De Dierense speeltuin, gratis gezinsabonnement

Dieren
Recreatie
Geldig vanaf 01 jan 2019 t.m. 31 mei 2019

Algemene informatie

Een speeltuin voor jong en oud, die volledig draait op vrijwilligers. Geopend vanaf 1 april tot 1 oktober. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 13.00 - 16.30 uur. Zaterdags van 10.30 - 16.30 uur. Op zondagen gesloten. 

Aanbieding


Bestaande leden met GelrePas

Bent u al lid van de speeltuin dan geldt voor u het volgende:

- er komen nieuwe pasjes 2019/2020 waarop een foto hoort; zonder foto worden er geen pasjes

  geschreven/meegegeven

- dit kan alleen in de speeltuin en uitsluitend op 13, 15, 20, 22 en 27 februari en 1 maart van

  13.00 uur tot 16.00 uur. Tevens op 16 en 23 februari  en 2 maart van 11.00 tot 15.00 uur

- toon uw GelrePas 2019, lever éénmaal coupon 5 in en neem voor al uw gezinsleden vanaf 4

  jaar een pasfoto mee

- grootouders hoeven geen pasfoto van hun kleinkind(eren) in te leveren


Nieuwe leden met een GelrePas

- nieuwe leden kunnen zich uiterlijk t/m 31 mei 2019  inschrijven

- voor de openingstijden en het inschrijfformulier zie www.dierensespeeltuin.nl. U kunt niet via

  de website lid worden, dit kan alleen in de speeltuin

- gelijktijdig met het inschrijfformulier dienen ook de pasfoto's van de kinderen (vanaf 4 jaar)

  ingeleverd te worden. Wordt dit niet nagekomen dan kan de inschrijving niet in behandeling

  worden genomen

- neem uiteraard ook uw GelrePas 2019 mee en éénmaal coupon 5.Wij vragen ook om een

  legitimatiebewijs!

- grootouders hoeven geen pasfoto van hun kleinkind(eren) mee te nemen

- na 31 mei kunnen geen nieuwe inschrijvingen meer in behandeling worden genomen

 

Bent u al lid en betaalt u via automatische incasso? Omdat de betaling nu via de GelrePas verloopt dient u zelf de incasso stop te zetten.

Voorwaarden

In bezit van een geldige GelrePas en tegen inlevering van coupon 5.

Zie onder aanbieding. Indien u hier niet aan voldoet kunnen de medewerkers van de Dierense speeltuin u niet van dienst zijn.

Locaties en praktische informatie

De Dierense speeltuin
www.dierensespeeltuin.nl
0313 - 421 308
info@dierensespeeltuin.nl
Rode Kruislaan 1, 6951 BL, Dieren